کلاس آشپزی حضوری حرفه‌ای

کلاس آشپزی حضوری حرفه‌ای

امروز مهم‌ترین دغدغه آموزشگاه آشپزی آرسس، پرورش شف‌های حرفه‌ای ایرانی است؛ ما باید الفبای آشپزی حرفه‌ای جهان را بیاموزیم، و با استفاده از آن دانش غنی آشپزی اصیل ایرانی را بازسازی کنیم. اینجا مرجع آموزش آشپزی حرفه‌ای در ایران است

دوره شف شو The chef sho

تنها دوره آموزش الفبای آشپزی حرفه‌ای در ایران

دوره شف شو

آموزش حضوری آشپزی حرفه‌ای

دوره شف شو مشابه دوره مدرسه آشپزی كوردن بلو، برترین آموزشگاه آشپزی دنیا است. در اين دوره، شما الفباي آشپزی را به صورت قدم به قدم می‌آموزید

اگر می‌خواهید به یک اشپز حرفه‌ای تبدیل شوید، پیشنهاد ما برای شما دوره شف شو است این دوره، تنها دوره تکنیکال و پرکتیکال حرفه‌ای آموزش آشپزی در ایران است. آرسس شف به عنوان مجهزترین آموزشگاه آشپزی ایران میزبان شما در دوره شف شو خواهد بود

آموزش حرفه‌ای

عملی و تکنیک محور

مدرک معتبر

قابل ترجمه و بین المللی

تضمین اشتغال

مهارت آموزی کامل

آموزش آشپزی حضوری حرفه‌ای

وقتی از آموزش آشپزی حرفه‌ای صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم از حضوری بودن آن چشم پوشی کنیم
در دوره‌های آموزش حضوری آشپزی حرفه‌ای آرسس، ابتدا در شف شو الفبای آشپزی حرفه‌ای را می‌آموزید و به یک شف تبدیل می‌شوید. سپس در شف شو پرو مهارت‌های تکمیلی یک شف حرفه‌ای را می‌آموزید و به یک پرو شف تبدیل می شوید. و در نهایت با گذراندن پرشین کوزین می‌آموزید که با دانش جهانی آشپزی، آشپزی ایرانی را ارتقاع دهید

آرسس‌شف به عنوان مجهزترین آموزشگاه آشپزی ایران، پیشتاز و تنها ارائه کننده دوره‌های آموزش آشپزی حرفه‌ای در ایران است. سیلابس دوره‌های حرفه‌ای ما بین المللی است، در پایان دوره ها مدرک بین المللی دریافت می کنید و به صورت تضمینی در بهترین رستوران‌ها مشغول به کار می‌شوید